Hoogtepunten van 2016

Nieuwe klanten, nieuwe samenwerkingsvormen en succesvolle bemiddelingen: in 2016 timmerde DZB Leiden op vele fronten aan de weg. Resultaten konden uiteraard niet uitblijven. De highlights van 2016 op een rijtje.

Nieuwe klanten voor jarige Chocolaterie
Nieuwe klanten voor jarige Chocolaterie

De afdeling Chocolaterie van DZB Leiden, die in 2016 25 jaar bestond, slaagde er op verschillende manieren in om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen. Zo trok de afdeling de aandacht met een opvallende stand tijdens de beurs Chocoa 2016. Daarnaast begon de afdeling met werkzaamheden voor ‘De Euforij’, dat een range aan chocoladetabletten laat produceren en verpakken. Ook Chocolatemakers is een nieuwe klant, net als Yogi & Yousef. Andere klanten zijn Lovechock, RAW Patisserie en Choco & Things. Bij de viering van de 25ste verjaardag was ook burgemeester Lenferink aanwezig. Hij noemde het uniek dat zijn gemeente Leiden een eigen chocoladefabriek heeft en denkt dat menige stad jaloers op hem is.

Universiteit en DZB Leiden realiseren garantiebanen

Universiteit Leiden en DZB Leiden slaan de handen ineen om meer kandidaten uit het doelgroepenregister bij de universiteit aan het werk te krijgen. In een historische zaal tekenden Carel Stolker – rector magnificus van de Universiteit Leiden – en Bas van Drooge – directeur van DZB Leiden – daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Bovendien is een kwartiermaker aangesteld. De eerste resultaten lieten niet lang op zich wachten. In 2016 werden acht personen extra aan een garantiebaan geholpen.

Participatieloket LUMC werkt

Op 25 april 2016 opende het LUMC een participatieloket. Het loket wordt bemenst door DZB Leiden en het UWV. Via dit loket worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst. Daarbij wordt intensief samengewerkt met interne afdelingen van het LUMC en de afdeling personeelszaken. Resultaten bleven niet uit. Een half jaar na opening van het loket stond de teller al op vijftien succesvolle plaatsingen.

Groenproject in de herhaling

In juni 2016 besloten werkgevers, het Wellant College en DZB Leiden om opnieuw vijftien medewerkers op te leiden tot medewerker in het groen niveau 1. De medewerkers volgen een BBL-traject en hebben allemaal een arbeidsovereenkomst met een werkgever in het groen. In 2015 verliep hetzelfde groenproject dermate succesvol dat het nu een logisch vervolg krijgt.

Infotheek kiest voor DZB Leiden

Infotheek, de grote Leidse ICT-ondernemer, bekrachtigde de samenwerking met DZB Leiden. Beide partijen ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Al enige jaren werken zij naar volle tevredenheid samen; gemiddeld zijn acht DZB-medewerkers fulltime bij Infotheek aan het werk. De samenwerking tussen DZB en Infotheek zal de komende jaren verder worden uitgebreid, zo is afgesproken. De markt waarin Infotheek zich begeeft trekt namelijk verder aan.

Scannen voor Zorg en Zekerheid en Oegstgeest

De afdeling Scannen van DZB gaat aan het werk voor Zorg en Zekerheid. Als onderdeel van de Social Return on Investment-verplichting wil Zorg en Zekerheid het personeelsarchief laten scannen. Met partner 2dA gaat DZB Leiden na de zomer aan de slag met het meta-dateren van 90.000 personeelskaarten. Voor de gemeente Oegstgeest ging DZB bovendien het bouwarchief digitaliseren. De werkzaamheden besloegen 170 meter aan dossiers.

‘Hostmanship’ voor Catering

Alle medewerkers van DZB Catering hebben een training ‘Hostmanship’ gevolgd. Hostmanship is een filosofie die gaat over ‘de kunst om gasten zich welkom te laten voelen’. De training wordt gegeven door goed opgeleide trainers uit het bedrijfsleven van Prorest, partner van DZB Leiden. Bij de training ‘Hostmanship’ snijdt het mes aan twee kanten: het helpt de medewerkers én de gasten zich (meer) thuis te voelen, en het draagt bij aan een verdere professionalisering van de dienstverlening. Eerder volgden leidinggevenden van DZB Catering dezelfde training.

Meer en minder sociaal toezicht

Het sociaal toezicht door medewerkers van DZB Leiden op de rijwielstallingen aan de Lange Mare en Kapelstraat is op aangeven van Cluster Beheer zo goed als beëindigd. Alleen op zaterdag vindt nog toezicht plaats bij de fietsenstalling aan de Lange Mare. Eind van 2016 kwam er ook een einde aan het toezicht bij de stalling bij Lammenschans en werden het toezicht en de logewerkzaamheden op de parkeergarages aan de Middelstegracht 50 en Bloemfonteinstraat 2 beëindigd. Daarentegen werd het sociaal toezicht in het stationsgebied vanaf 1 april juist in stappen uitgebreid, onder andere in de stalling onder de taxistandplaats. Daar werd ten behoeve van een volledige bemensing vanuit DZB Leiden tevens een loge gerealiseerd om zo aan de ARBO-richtlijnen te kunnen voldoen.

DZB Leiden start Lean-programma

DZB Leiden heeft in vrij korte tijd een omslag gemaakt van een sociale werkvoorziening naar een modern re-integratiebedrijf. Een volgende stap is het bestendigen van een bedrijfsmatige benadering, met extra aandacht voor klant en kwaliteit. Om dat te realiseren stelde DZB Leiden per 1 april een medewerker Kwaliteit aan, en is een zogenoemd ‘Lean’-traingsprogramma gestart. In alle lagen van de DZB-organisatie zijn mensen opgeleid.

Start bemiddeling voor statushouders

Vanaf het derde kwartaal van 2016 bemiddelde DZB Leiden ook statushouders: mensen die nieuw zijn in Nederland en hun weg in de maatschappij en op de arbeidsmarkt moeten vinden. Hiertoe werkt DZB Leiden samen met Project JAS. Project JAS bereidt de kandidaten met een inburgeringstraject voor op de Nederlandse samenleving. DZB Leiden begeleidde de kandidaten vervolgens naar werk. De eerste kandidaten zijn inmiddels aan een baan geholpen.

Basketbalveldjes op orde

In Leiden zijn drie door het Leidse bedrijfsleven gerenoveerde openbare basketbalveldjes opnieuw geopend. Het initiatief om de veldjes op te knappen is afkomstig van Zorg en Zekerheid. De opknapbeurt is een samenwerking van DZB Leiden met de bedrijven Sloos & Zoon BV en BAM Infra Regio West Wegen. Zij hebben zich vanuit de social return-verplichting maatschappelijk betrokken getoond door mankracht en materialen te leveren.

Nieuw: Stichting Participatiewerk

DZB Leiden richtte een stichting op om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidscontract te kunnen blijven bieden. Nieuwe instroom in de CAO Wet Sociale Werkvoorziening is immers door de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk. De nieuwe medewerkers met een beperking die bij de Stichting Participatiewerk worden aangenomen, krijgen de mogelijkheid beschut of ander aangepast werk bij DZB Leiden uit te voeren. Ook kent de stichting de mogelijkheid om betreffende medewerkers tijdelijk te detacheren bij andere organisaties en bedrijven. Het doel is dat gedetacheerden dan binnen twee jaar in dienst treden bij de reguliere werkgever, zoals de Participatiewet beoogt. De eerste medewerkers hebben inmiddels een contract gekregen.

Nieuw: verantwoord ondernemen met SPARK

SPARK: zo heet een nieuw platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het platform wordt opgericht door acht ‘founders’ die startkapitaal inbrengen. Initiatiefnemers zijn DeClercq Advocaten en Notariaat, Hogeschool Leiden, Infotheek, Rabobank, Randstad, ROC Leiden, Universiteit Leiden en Zilveren Kruis/Achmea. Daarnaast kunnen ook andere bedrijven zich als ‘partner’ bij dit initiatief aansluiten. Doel is intensief samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een baan aan de slag te krijgen, onder andere via workshops en masterclasses voor medewerkers en managers. Ook gaan zij gezamenlijk nog meer werk maken van duurzaamheid. SPARK wordt gefaciliteerd door DZB Leiden.

De Stal kan weer jaren mee

Grand Café De Stal op Leiden Bio Science Park is feestelijk heropend. Het grand café is met de hulp van Museum Boerhaave ingericht met een ‘biotech showcase’ en kan weer jaren vooruit als een leerwerkbedrijf voor werkzoekenden in de horeca en als ontmoetingsplek waar men kan genieten van lunches, borrels en bijeenkomsten kan organiseren. De Stal maakt onderdeel uit van DZB Leiden, dat jaarlijks honderden werkzoekenden naar een baan helpt.

DZB Leiden werkt mee aan fietsstad

Leiden wil fietsstad van 2018 worden. DZB Leiden draagt hieraan bij door de fietsstallingen te bemannen. Het gaat om vijf stallingen, verspreid over de stad, geopend van 6.00 uur ’s ochtends tot 2.30 uur ’s nachts. Dit zeven dagen per week gedurende 365 dagen per jaar. In 2016 is hier het toezicht in de Taxistandplaats fietsenstalling op het Centraal station bij gekomen. Dit leverde werk op voor ongeveer 40 medewerkers.

Pilots op Swetterhage

Al langere tijd werken DZB Leiden en zorgorganisatie Gemiva intensief samen. Voortkomend uit deze samenwerking startte eind 2016 een pilot op locatie Swetterhage. De pilot omvatte een model waarbij DZB Leiden, Rufo-Clean en de arbeidsmatige dagbesteding van Gemiva elkaar ontmoeten met het idee dat dit een positieve uitwerking heeft op de cliëntenzorg. Op dezelfde locatie ging ook een pilot van start met Leerwerktrajecten WWB. Dit traject omvatte stageplaatsen en opleidingsmogelijkheden die leiden tot een landelijk erkend diploma. De ambitie is om jaarlijks tien uitkeringsgerechtigden naar duurzaam uitkeringsonafhankelijkheid te leiden.

© 2017-2018 | DZB Leiden