Nieuw beschut:

7

mensen

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Mensen met een arbeidsbeperking en een indicatie dat ze alléén in beschutte omstandigheden werkzaamheden kunnen verrichten, komen vanaf dat moment in aanmerking voor beschutte werkplekken in het kader van de Participatiewet. Ook wel een ‘nieuw beschutte werkplek’ genoemd. Ultimo 2016 had DZB Leiden 7 mensen aan het werk op een nieuw beschutte werkplek.

© 2017-2018 | DZB Leiden